Onze werkwijze

 

De voorstudie
A Group engageert zich nooit zonder op voorhand een rentabiliteitsstudie te hebben uitgevoerd. Er worden enkel projecten aanvaard waarvan de financiële haalbaarheid voor de investeerder én de koper vaststaat. Onaangename verrassingen zijn dus uitgesloten. Daarbij brengt A Group zoveel mogelijk factoren in rekening. Pas na een diepgravende marktstudie en grondig overleg krijgt een project groen licht. Bouwen op een solide financiële basis heet dat.

 

Waterdichte garanties
A Group bouwt altijd extra zekerheid in en werkt volledig conform de Wet Breyne. Deze legt een 100% voltooiingswaarborg op waardoor de koper geen enkel risico loopt. Bovendien start de verkoop nooit vooraleer de bouwvergunning is afgeleverd en de basisakte getekend is. Kwestie van tijdig eventuele vergunningsproblemen -en onvoorziene meerkosten- uit te sluiten en alle gemaakte afspraken te kunnen nakomen. Kortom, A Group verbindt er zich toe aan alle verwachtingen van de koper te voldoen.

 

Duurzame materialen
A Group zweert bij traditionele bouwmethodes. Het kiest dan ook al jaren consequent voor duurzame materialen die beantwoorden aan alle gangbare normen. Dankzij die aandacht voor energiezuinig en duurzaam bouwen beantwoorden alle projecten tot op de dag van vandaag aan de actuele regel-geving.
A Group kiest steevast voor volsteense  binnenmuren in plaats van gipskartonnen constructies. Beter voor de isolatie én voor de praktische organisatie van de werken. Het bespaart energie én tijd uit. Tijd is echter nooit een dwingende factor of aanleiding tot het sluiten van compromissen inzake kwaliteit en veiligheid.

 

Betrouwbare mensen
A Group werkt met lokale vakmensen die vertrouwd zijn met de specifieke bouwregels die in Knokke-Heist gelden. Zo werden er in de loop der jaren uitstekende relaties opgebouwd met aannemers, onderaannemers, architecten en ingenieurs die dezelfde kwaliteitseisen onderschrijven en actief meedenken bij de uitwerking van elk project. Zij garanderen, in nauwe samenspraak met de bouwheer, een vlotte voorbereiding, de juiste bouwstijl en een efficiënte uitvoering. Omdat A Group al decennialang in het vak zit, kan het zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe bouwtrends en gepast antwoorden op vragen vanuit de markt. Het laat toe te anticiperen op toekomstige evoluties en uit elk project meer te halen dan er op het eerste gezicht inzit. De koper kan daarbij steeds rekenen op praktisch advies in functie van een optimale indeling en aankleding van zijn woonst.

 

Continue werfopvolging
A Group houdt zijn werven nauwlettend in het oog. De werken worden in elke fase van nabij opgevolgd. Naast de wekelijkse werfvergaderingen met de architect en de aannemers, worden er ook onaangekondigde controles uitgevoerd. Zo blijft A Group altijd op de hoogte van de voortgang, houdt het de planning strak en kan er snel worden bijgestuurd. De frequente werfbezoeken bevorderen ook de contacten met de arbeiders. Hierdoor ontstaat er een vertrouwensband waardoor eventuele problemen altijd onmiddellijk worden gesignaleerd. Het risico op vertraging van de werken wordt zo tot het minimum herleid.

 

Zekere marktwaarde
A Group levert elk project op tot te verven binnenmuren. De afwerking en de indeling is die van een eersteverblijfwoning. In de specifieke kustmarkt een doordachte keuze: de gebouwen van A Group zijn hierdoor minder conjunctuurgevoelig en blijven dus aantrekkelijk voor zowel eerste als tweede-verblijvers. Ze behouden op elk moment hun marktwaarde. Een zekere investering.

 

Verkoop via immo
A Group regelt de verkoop via immokantoren waarmee het duurzame relaties onderhoudt. Het zijn onmisbare en betrouwbare partners in een tijd waarin kandidaat-kopers zich vooral langs deze weg (en op plan) een appartement aanschaffen. A Group speelt een actieve, adviserende rol in het verkoopproces.

 

Projecten in alle stijlen
A Group bouwt in verschillende stijlen. 'English style' of strak modern; de keuze hangt af van de locatie en de aard van het project. Wat is de bestemming? Hoeveel verdiepingen zijn toegelaten? Betreft het een handelspand? Ligt het in een winkelstraat? Hoe is het uitzicht van de woondelen? Uit ervaring weet A Group wat -binnen het wettelijke kader- kan en waar er vraag naar is. Kwestie van een gegarandeerde return on investment te realiseren.

© A Group 2009 Created by D|M&S